Selecteer een pagina
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Voorbeelden ABC software

Door het programmeren van het gewenste evenwichtsvochtgehalte van de lucht, wordt het zaad automatisch op het gewenste vochtgehalte gedroogd.

Voor elk type drooginstalatie, heeft Agratechniek een speciaal ABC programma gecreeërd. Met dit programma wordt de instalatie bestuurd en deze zorgt ervoor dat het gewenste droogresultaat wordt bereikt. Het programma is specifiek gemaakt voor elke installatie.

Links zit u een voorbeeld van een drooginstallatie. Deze bestaat uit elf secties `stacked box drying’ met een centrale verwarming.
Per sectie ziet u informatie over de status en de gemeten waardes.

Door te klikken op een sectie op de hoofdpagina, wordt de besturing voor deze desbetreffende sectie geopend. Hier zie je informatie over de gemeten waardes. De activiteit en de staat van de machine; % control, color and possible movement.

De gewenste instellingen pagina wordt gelijk geopend wanneer er wordt geklikt op de verschillende gebieden.

Alle types van het ABC software zijn visueel en informatief. Dit maakt het begrijpen van de confugiraties begrijpelijk en makkelijk om mee te werken.

Als u op ‘Drying – post-drying settings’ klikt, wordt deze pagina gelijk geopend.

Deze pagina laat duidelijk de instellingwaardes en de gemeten waardes zien.

Erg handig is de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde `preset numbers’; 33 menus met specifieke droog instellingen kunnen opgeslagen worden en gemakkelijk weer worden teruggevonden in het programma.

Deze visualisaties en mogelijkheden zijn in alle ABC programma’s toegepast voor het besturen van verschillende types drooginstallaties.

Rechts een voorbeeld van ABC software voor een installatie waarbij elke kist individueel kan worden gedroogd. De installatie bestaat uit 5 secties voor elk 3 kisten. Per kist een blokje met vermelding van lucht AV en T° uit het product.

Voor een optimale droging wordt de aangezogen buitenlucht voorzien van gedroogde lucht. Per sectie een luchtklep om de juiste hoeveelheid gedroogde lucht in te brengen. Zwart is dicht, groen is open.

Per kist een indicatie van de droogstatus; oranje (drogen), blauw (nadrogen) en wit (klaar).

Door op een blokje te drukken, wordt gedetaileerde informatie van de specifieke kist geopend.
• Schematische weergave van de kistplaats met de geïnstalleerde apparatuur.
• Meet- en regelwaarden van de ingaande lucht en de lucht uit het product.
• Instellingen per kist individueel; per fase het gewenste vochtgehalte van de lucht, de luchthoeveelheid, temperatuur, minimale en maximale droogtijd.
Om het gebruik van de installatie te vergemakkelijken, beschikt de ABC processor over een functie waarbij pre-sets (menu’s) vooraf kunnen worden ingesteld.

Deze menu’s worden per installatie met specifieke software op maat gemaakt.

Elk samensgesteld menu wordt opgeslagen onder een uniek nummer. Elke kistplaats kan nu eenvoudig het gewenste menu (wat bij dat zaad hoort) oproepen en activeren.
Per zaadsoort kunnen zo de gewenste waarden worden ingesteld.

Rechts ziet u een voorbeeld van een inrichting waar voor elke individuele kist de zaden gedroogd worden naar het gewenste vochtgehalte.

Deze schematische tekening laat de dwarsdoorsnede van de installatie zien. Dit betreft een droog sectie waar de kisten zijn geplaatst in een open rek (A).

Hier is de dato ook visueel en informatief; for elk onderdeel is de werking en de status duidelijk zichtbaar. Daarbij zitten ook nog verschillende controle en meetwaardes.

Links zit u een vergelijkbare installatie. Een andere sectie, maar dit is een gesloten drooginstallatie.

De lucht wordt er per sectie ingezogen en verdeeld over de kisten. Alle kisten hebben dezelfde inkomende temperatuur. De luchtvolume en het gewenste vochtgehalte wordt ingesteld per kist.

Een variant op deze regeling ziet u hieronder.

Hier is de temperatuur ook ingesteld voor elke kist. Het is per kist vastgesteld of de lucht naar buiten verplaatst wordt of dat deze wordt hergebruikt in het proces.

Dit waren vier voorbeelden van de ABS toepassingen voor het controleren en instellen van verschillende soorten installaties. Er zijn meer varianten dan deze vier voorbeelden.

Ook kunnen we de software zo bouwen, dat uw huidige installatie wordt geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Voor nieuwe en uw huidige drooginstallatie, het doel is om automatisch het gewenste vochtgehalte te verkrijgen.

De ABC-processor geeft gedetailleerde visuele informatie over real-time metingen en de huidige instellingen. Verschillende kleuren worden gebruikt om dit duidelijk te maken.

Hier is een voorbeeld van een informatievenster die gebruikt wordt voor de adsorptie luchtdroger met een warmtewisselaar

Hier zie je een overzicht van de controle van de droge lucht. De posities van de verschillende kleppen worden weergegeven per sectie:
– Buitenlucht
– Droge lucht
– Retourlucht
– Uitgaande lucht
Afhankelijk van de prioriteit en de gewenste vochtgehalte, de instellingen van de kleppen zijn berekend per sectie.
Hier is een hydraulisch stroomdiagram van het ABC-programma voor een drooginstallatie met een warmtepomp.

Met deze regulatie wordt het overtollige hete water verdeeld over verschillende plekken waar extra warmte nodig is.