Selecteer een pagina
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ABC PC Programma

Openingscherm ABC PC programma; ABC Server

Verklaring iconen

 

Code voor gebruikersniveau
Openen van ABC bedieningsscherm op PC. De schermen en bediening is gelijk aan het LCD

Openen van Loggegevens:

 • Grafiek
 • LCD scherm
Openen van scherm voor instellen gegevens
Openen van scherm voor vastleggen en oproepen ‘preset’ basis instellingen
Openen instelpagina van SMS module
Openen pagina voor instellen verbinding tussen C-Box en PC (alleen gebruiker 3)
Openen pagina voor instellen en controleren van loggegevens en instellingen.
Opslaan van actuele instellingen. Monteur kan actuele instellingen na onderhoud of test weer terugzetten.
Instellen van tijd waarop instellingen automatisch dagelijk wordt opgeslagen. Bij storing, uitval of vervangen van de C-Box kunnen alle instellingen van voor de laatste ‘Back-up’ direct worden teruggezet.

Type verbinding PC met C-Box

Status van verbinding

Rx bewegende balkjes

Tx

 
Herstel verbinding

 

Bedieningscherm op PC

Bedieningsscherm op PC met zelfde lay-out als ABC-touch screen.

Extra’s:

 • Scherm kan tot 33% worden verkleind en tot 150% worden vergroot.
 • Vermelding status verbinding met C-Box
 • Extra navigatieschermen;
 • Door op ‘Navigation +’ te klikken kunnen 2 navigatieschermen worden geopend.
 • Via elk navigatiescherm kunt u direct de de gewenste pagina openen.
 • U kunt nu makkelijk 2 schermen van willekeurige cellen openen en met elkaar vergelijken.

  Door op in het kader ‘Tools’ (boven aan) de knop  te drukken wordt op het gekozen tijdstip het Logscherm geopend. De stippellijn en  geeft het gekozen tijdstip weer. Alle historische meet- en regelgegevens van dat tijdstip zijn op nu op het scherm zichtbaar. Het tijdstip van het logscherm kan worden veranderd door met  rechter muis klik ’ de stippellijn te activeren en te verplaatsen.

  Door in linker bovenhoek op de knop  te klikken, worden de meet en regelitems van de schermen geactiveerd en kunnen deze eenvoudig voor de grafiek worden geselecteerd.

  Het logscherm is geactiveerd: . Alle meet- en regelitems als ook ‘status’ en ‘alarm’ etc is voorzien van een rood kader. Door op een kader te klikken, wordt deze waarde in de grafiek weergegeven. In het overzicht ‘Items’ wordt de bijbehorende kleur van de waarde weergegeven. Elke grootheid (°C, %, gr, ppm, status etc) heeft een eigen verticale as.
   

  • De as wordt weergegeven wanneer een meetwaarde met betreffende grootheid is gekozen.
  • Middels ‘shift+linker muisknop’ is de as over het scherm te verplaatsen.
  • Elke as is individueel te verschalen middels ‘wiel’ op muis.
  • Met de knop  passen alle schalen zich optimaal aan de diverse meetwaarden.
  Bedieningsknoppen voor grafiek en LCD met log gegevens.

  Bedieningsknoppen voor grafiek en LCD met log gegevens.

   


   

  Redraw All  Grafiek wordt aangevuld met laatste log gegevens
  Fitt All Alle schalen worden aangepast voor optimale weergave
  LineOutAxis Alle assen worden weer naar beginpositie geplaatst
  Clear all items Alle gekozen items komen te vervallen; leeg scherm.
  Extra Axis sml Voor aangegeven grootheid komt een extra as
  MinMaxAVG De minimum-, maximum- en gemiddelde waarden worden weergegeven van de tijdzone zoals op het scherm zichtbaar is.,
  Shift half time axes De log weergave schuift een halve pagina vooruit in de tijd.
  Plus 2 day sml De log weergave gaat 2 dagen vooruit
  Plus 1 day sml De log weergave gaat 1 dag vooruit
  Min 1 day sml De log weergave gaat 1 dag terug
  Min 2 day sml De log weergave gaat 2 dagen terug
  Min half tax sml De log weergave schuift een halve pagina terug in de tijd.
  Goto ddmm day sml Direct naar loggegevens van deze gewenste datum.
  1 day sml Log weergave op het scherm van 1 dag 0:00 t/m 23:59 uur
  2 days sml Log weergave op het scherm van 2 dagen
  7 days sml Log weergave op het scherm van 7 dagen
  2 weeks sml Log weergave op het scherm van 2 weken
  4 weeks sml Log weergave op het scherm van 4 weken
  Fit X days Weergave wordt aangepast aan volledige dagen (0:00-23:59)
  LCD sml Weergave van LCD op geselecteerd moment. Alle meet- en regelwaarden van dat moment zijn zichtbaar.
  LCD sml play Vanaf geselecteerd moment wordt het LCD scherm automatisch in tijd vooruit bewogen; meet en regelwaarden volgens elkaar op. Op LCD zijn veranderingen van klepstand, ventilatoren, kleuren etc goed zichtbaar.
  Log start from today Weergave van de log met ingang van vandaag.
  Log start from half year ago Weergave log van een half jaar
  Log start from one year ago Weergave log van een jaar
  Print sml Print log gegevens van weergegeven scherm
  Print setup sml Kies printer
  Export to Excel Geselecteerde data wordt in Excel geopend en kan als Excel file worden opgeslagen. (zie vervolg: ‘Procedure openen log data in Excel‘)
  Bij aanklikken knop  wordt volgende scherm geopend.
  Procedure openen log data in Excel:

  • Kies uit geselecteerde items de gewenste items om naar Excel te exporteren.
  • Kies het tijdsbestek: ‘From date’ naar ‘To date’
  • Kies de interval i.v.m. grootte van de file (meting per minuut)
  Kies de berekende waarde binnen de interval: Gemiddeld, minimum, maximum
  OK: Gekozen meetpunten worden met het ingestelde interval in een Excel bestand zichtbaar gemaakt